ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki naboru 3/2020 - Place zabaw oraz 4/2020 - Tereny zielone

.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 3/2020 i 4/2020 na działanie z zakresu tzw. Operacji innych -  Place zabaw oraz Tereny zielone,

przeprowadzonych w terminie od 09 do 30 września 2020 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W wyznaczonym terminie wpłynęła następująca ilość wniosków:

Nabór 3/2020 - 2 wnioski
Nabór 4/2020 - 1 wniosek

Rada LGD na XXV. posiedzeniu w dniu 19 października 2020 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania. Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania poniżej.

Do pobrania:

Kategoria: