ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Remont i adaptacja starego magazynu do celów rekreacyjno-sportowych

.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Muniakowicach
Wnioskowana kwota: 25 000,00 zł
Wartość projektu: 31 989,40 zł
Cel projektu: promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez zagospodarowanie starego budynku magazynu i przystosowanie go do celów rekreacyjno-sportowych przez wyremontowanie i zaadaptowanie, który będzie służył jako baza do organizacji różnorakich przedsięwzięć.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: