ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Zakup i montaż dwóch wiat stadionowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych w Niedźwiedziu

.

Wnioskodawca: Gmina Słomniki
Wnioskowana kwota: 10 765,04 zł
Wartość projektu: 16 533,39 zł
Cel projektu: wzrost atrakcyjności kompleksu rekreacyjno-sportowego w Niedźwiedziu poprzez zakup i montaż dwóch wiat stadionowych na utwardzonym podłożu.

Fotoprezentacja zrealizowanej operacji 

Kategoria: