ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Odsłonięcie tablicy ku czci kpt. Stanisława Brykalskiego w Słomnikach

.

26 października w Słomnikach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci kapitana Stanisława Brykalskiego, wmurowanej na budynku strzelnicy "Husaria".

Tablica fot. B.Ciryt Dziennik PolskiDziałanie to zostało zrealizowane w ramach projektów grantowych oferowanych przez LGD Jurajska Kraina.

Uczestniczyliśmy w tym wspaniałym wydarzeniu na zaproszenie organizatorów, a zarazem stałych partnerów w działaniu na rzecz Jurajskiej Krainy i beneficjentów grantu: Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki, oraz Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego w Słomnikach.

Wydarzenie licznie zgromadziło mieszkańców Słomnik. O wzniosłą oprawę uroczystości zadbali także harcerze z Chorągwi ZHP Waganowice, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach,  reprezentanci OSP oraz  Orkiestra Dęta Echo ze Słomnik, która dała krótki koncert patriotycznych melodii.

 

Kapitan Stanisław Brykalski, syn ziemi słomnickiej, zginął bohaterską śmiercią w obronie ojczyzny w dniu 9 września 1939 r. podczas bitwy pod Wizną. Pamiątkowa tablica będzie przypominać jego zaangażowanie w walkę o wolność ojczyzny, patriotyzm i poświęcenie.

Dziękujemy za zaproszenie:

- prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki Łukaszowi Jacakowi

- wiceprezesce Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki Monice Motyczyńskiej

- prezesowi Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego w Słomnikach Andrzejowi Boczkowskiemu

- wiceprezesowi Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego w Słomnikach Michałowi Miszczykowi

Zainteresowanych naszym wsparciem w ramach grantów dla stowarzyszeń serdecznie zapraszamy do kontaktu!

fot. B. Ciryt