ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

XII Małopolskie Święto Czosnku w Prandocinie

.

XIIMSC plakatA4 FB

Razem z Centrum Kultury w Słomnikach serdecznie zapraszamy na XII Małopolskie Święto Czosnku, które odbędzie się 28 lipca w Prandocinie, Gmina Słomniki!

Najważniejszy jest czosnek – jego producenci z gmin Słomniki i Radziemice, koła gospodyń i stowarzyszenia, które przygotują przepyszne potrawy z jego dodatkiem, producenci maszyn do sadzenia, pielęgnacji upraw
i zbioru czosnku, firmy rolnicze, nasienne, stowarzyszenia i grupy producentów, agencje rolnicze.

Poza tym będą także inni wystawcy i producenci: sadzonki kwiatów, miody, rękodzieło. Dla dzieci wesołe miasteczko. Dla nikogo nie zabraknie jedzenia i picia w ogródku piwnym.

Imprezie towarzyszyć będą występy zespołów ludowych oraz koncerty zespołów muzycznych, a także zabawa.

Ponieważ impreza ma charakter masowy, prosimy wszystkich o zapoznanie się z regulaminem imprezy masowej na stronie internetowej Centrum Kultury oraz na tablicach informacyjnych, które zostaną wyeksponowane w dniu imprezy.

Szczegóły na plakatach oraz na stronie www.mgckslomniki.pl a także na profilu fb Centrum Kultury!

Małopolskie Święto Czosnku, które od lat dwunastu rozrasta się pod względem ilości wystawców, jest okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji własnego dorobku i forma promocji walorów czosnku. Tym bardziej, że czosnek galicyjski ma unijną gwarancję jakości. 27 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie ws. rejestracji w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwy "czosnek galicyjski" jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG).

Obszar geograficzny, na którym wytwarzany jest "czosnek galicyjski" leży na obszarze Galicji - ziem polskich, które w latach 1774-1918 należały do zaboru austriackiego. Od tej historycznej nazwy pochodzi nazwa "czosnek galicyjski".

Wysoka jakość i specyficzne cechy "czosnku galicyjskiego" związane są z warunkami glebowo-klimatycznymi obszaru, na którym jest wytwarzany oraz umiejętnościami lokalnych producentów. Dzięki kombinacji tych czynników otrzymuje się czosnek o szczególnych właściwościach fizyko-chemicznych i organoleptycznych, które odróżniają go od innych produktów.

Czosnek galicyjski charakteryzuje się wysoką zawartością związku odpowiadającego za charakterystyczny czosnkowy smak, fioletowo-różowym lub fioletowym zabarwieniem łuski okrywającej, dużą główką i małą liczbą ząbków w główce, dzięki czemu wielkość pojedynczego ząbka jest również większa w porównaniu do innych czosnków. Duży wpływ na jakość "czosnku galicyjskiego" mają również umiejętności lokalnych producentów, które przejawiają się na każdym etapie jego produkcji. Do wymienionych umiejętności należy wybór odpowiedniego terminu sadzenia, tak aby rośliny mogły się dobrze ukorzenić przed nadejściem przymrozków.