ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne i seniorów z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia do wzięcia udziału w konkursie na „Wianek Świętojański”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie – Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach, telefon (12) 2851-603 lub (12) 2852-010. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie „Wianka świętojańskiego”, nawiązującego do tradycji związanych z nocą sobótkową. Termin i miejsce konkursu: 08 czerwca 2016 r. godz.10:00. Park DPS Więckowice Szczegółowe informacje zawarte w regulaminie.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin1.pdf)Regulamin konkursu437 kB106 Pobieranie
.

Wójt Gminy Adam Piaśnik oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach serdecznie zapraszają wszystkich chętnych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia do udziału w Konkursie pt. "Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna". Celem konkursu jest:

 • upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek wielkanocnych,
 • aktywizacja społeczności lokalnej,
 • prezentacja twórczości mieszkańców.

Prace konkursowe należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach do dnia 21.03.2016 r. do godz. 16.00. Szczegóły zawarte w Regulaminie dostępnym na stronie www.gok.jerzmanowice.eu oraz w siedzibie Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, 32 – 048 Jerzmanowice 215, tel. 12 3895197.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin-pisanka-wielkanocna-2016.pdf)Regulamin konkursu191 kB132 Pobieranie
.

Ruszył kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych!” stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, które pozostają bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

 • PŁATNYCH STAŻY z możliwością zatrudnienia; staże dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu
 • udziału w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji
 • wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • w wieku 18-29 lat;
 • osoba niepracująca tj. bierna zawodowo;
 • nie szkoląca się i nie ucząca w trybie dziennym (stacjonarnym)
 • zamieszkała na terenie miasta Kraków powiatu krakowskiego, powiatu olkuskiego.

Studenci studiów zaocznych są osobami które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów. 

.

Konkurs „Modernizacja Roku” organizowany jest od dwudziestu lat. To jedyny taki konkurs w Polsce, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami.

Z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia do XX jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” zgłoszono zadanie związane z przebudową budynku dla potrzeb gminnych instytucji kultury, bibliotek w miejscowości Jerzmanowice (2015 – Modernizacja boiska sportowego w Sąspowie). Zadanie realizowane było w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Jurajska Kraina” ze środków PROW 2007-2013.

Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Do konkursu można zgłosić inwestycje w 13 kategoriach.

Załączniki:
Pobierz plik (modernizacjaroku2016-2.jpg)Wyróżnienie77 kB213 Pobieranie
.

Centrum Kultrury Sportu i Rekreacji w Skale, Miejsko Gminna Biblioteka Pubkiczna w Skale zapraszają na spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe zatytułowane „Umiej cieszyć się życiem”. Jolanta Szwalbe jest autorką antologii cytatów. Jej misją jest inspirować do aktywności, dawać radość, dobrą energię ale i nadzieję, że można przezwyciężyć najgorszą sytuację w życiu. Podczas spotkania autorka opowiada anegdotki i śmieszne historie z życia autorów cytatów. Po spotkaniu jest możliwość nabycia książek.

Spotkanie przy kawie, odbędzie się w środę 24 lutego o godzinie 13.30 w Domu Kultury w Skale. Zapraszamy. Wstęp wolny

.

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale zaprasza na nowe kursy i zajęcia rozpoczynające się w II semestrze. We wtorki ruszają zajęcia z instruktorem na ściance wspinaczkowej zapraszamy na hali sportowej w godz. 17:30 – 19:00. W piątki od godziny 17 w Domu Kultury – Zajęcia Pilates dla seniorów.

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

98

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia