ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

Burmistrz Gminy Słomniki serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędzie się 11 listopada 2015 roku w Słomnikach. Zbiórka pod Centrum Kultury w Słomnikach przewidziana jest na godz. 8:30. W programie m.in. przemarsz za Orkiestrą Dętą "Echo" do kościoła parafialnego, Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów pod obeliskiem ku czci poległych w latach 1918-1920 oraz występ artystyczny Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Ratajowa.

Załączniki:
Pobierz plik (11listopada_plakat_2015.jpg)Plakat promujący wydarzenie304 kB345 Pobieranie
.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa - Janusz Pasternak i Wójt Gminy Sułoszowa - Stanisław Gorajczyk serdecznie zapraszają na zakończenie obchodów Jubileuszu 700. lecia Sułoszowej które odbędą się 11 listopada 2015 roku w ramach Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 9:15.

Załączniki:
Pobierz plik (11_listopada_small.png)Plakat promujący wydarzenie370 kB146 Pobieranie
.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” serdecznie zapraszają na WIECZÓR NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI w Gminie Jerzmanowice-Przeginia 6 listopada 2015 roku. Tegorocznym uroczystością towarzyszą: I BIEG NIEPODLEGŁOŚCI o puchar Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia, I NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ SZACHOWY WYSTAWA 35. LAT SOLIDARNOŚCI, OTWARCIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w otwarciu weźmie udział Minister ds. polityki kultury Wojciech Kolarski, a uroczystego poświęcenia dokona Biskup Sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak, GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI W CHOCHOŁOWYM DWORZE – koncerty, występy i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – degustacja potraw regionalnych.

W ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, 35. rocznicy Solidarności, 25. rocznicy Samorządności i 10. rocznicy „Pamięć i Tożsamość” Jan Paweł II – młodzież szkolna bierze udział w przygotowanym i przeprowadzonym w szkołach konkursie wiedzy „O Samorządzie i Samorządności” oraz konkursie plastycznym „Jan Paweł II w moich oczach”. Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród laureatom biegu, turnieju i konkursów nastąpi podczas głównych uroczystości w Chochołowym Dworze – rozpoczęcie o godz. 18:00.
Współorganizatorzy: Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”, Chochołowy Dwór, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini, Szkoły z terenu Gminy, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Załączniki:
Pobierz plik (wieczornaszejniepodleglosci2015_small.jpg)Plakat promujący wydarzenie409 kB173 Pobieranie
.

20 października 2015 r. o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Iwanowicach odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza. Drugi cykl spotkań, dotyczył podsumowania analizy obszaru, dużą część spotkania zdominowała rozmowa nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania.

Uczestnicy konsultacji wskazali, obszar ma bogatą ofertę dla turystów ale jest brak inicjatyw promujących te walory, zaznaczono aby podjąć działania promujące obszar, ponadto zwrócono uwagę aby przeprowadzono modernizację i budowę boisk sportowych, powstanie miejsca historycznego, które by upamiętniało bogatą historię Gminy Iwanowice, powiększono liczbę placów zabaw i aby były one dodatkowo wyposażone w siłownie zewnętrzne.

.

15 października 2015 r. o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Słomnikach odbył się 2 cykl konsultacji społecznych. Przedmiotem spotkania, było praca nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania oraz podsumowanie analizy obszaru.

Podczas spotkania zostały zaproponowane projekty do realizacji: zakup straganów na jarmarki, zakup sceny estradowej, zakup strojów dla KGW, modernizacja i budowa boisk sportowych, budowa placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi, organizacja turniejów piłkarskich, siatkarskich, tenisa stołowego, organizacja wydarzeń historycznych z terenu Gminy Słomniki, organizacja jarmarku produktami regionalnymi wraz z platformą produktów aby bezpośrednio można było zakupić u producenta i wiele innych projektów. Konsultacje były prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcza.

.

13 października 2015 r. o godz. 18-tej w urzędzie Gminy w Skale odbyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Dyrektora biura LGD Jurajska Kraina Piotra Foszcz. Przedmiotem drugiego cyklu spotkań, było podsumowanie analizy obszaru oraz praca nad pomysłami możliwymi do realizacji w nowym okresie programowania.

Podczas spotkania mieszkańcy wskazali, że zapotrzebowanie jest na zbudowanie infrastruktury turystycznej w związku na bliskie sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego, powstanie bazy około turystycznej, zagospodarowanie terenów wokół miejsc pełniących funkcji społeczno-kulturalnych, powstanie miejsca historycznego, które by upamiętniało bogatą historię Gminy Skała.

10

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

82

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u