ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, samorządowców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia OSP, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w zakresie:

  1. Działań związanych z zakresu animacji i współpracy z lokalną społecznością.
  2. Zmian w procedurach oceny i wyboru operacji, w tym kryteria wyboru operacji
  3. Zakładanych wskaźników do osiągnięcia na koniec realizacji Programu.

W załącznikach formularz do zgłaszania uwag. Dokumenty podlegające aktualizacji zamieszczone są w zakładce PROW 2014-2020. Zapraszamy również do odwiedzania siedziby Biura LGD w Skale ul. Szkolna 4 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w okresie od 18 maja do 31 maja 2016 roku.

.

W dniu 12 maj 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zostały podpisane umowy UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ z Lokalnymi Grupami Działania. Umowy z beneficjentami podpisał Pan Grzegorz Brach - Zastępca Dyrektora Funduszy Europejskich, z ramienia LGD „Jurajska Kraina” umowę podpisali: Pani Dorota Buczek – Prezes Zarządu oraz Pan Piotr Foszcz- Skarbnik Zarządu, którzy również uczestniczyli w uroczystości przekazania umów w UMWM dniu 17 maja 2016 roku.

.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach serdecznie zaprasza na wykład prof. dra hab. Walerego Pisarka pt. KOMPUTER I INTERNET: KORZYŚCI ZAGROŻENIA DLA POLSZCZYZNY. Spotkanie odbędzie się 24 maja 2016 r. o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach. Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich pasjonatów języka polskiego –zarówno tych starszych, jak i tych młodszych. Wykład odbędzie się w ramach projektu „Język polski – lubię to!” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016″ i GCKiB Iwanowice. Więcej informacji na stronie: www.iwanowice.pl

.

dnidziedzictwa2016

W maju rozpoczyna się kolejna edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Przewodnim tematem tegorocznej edycji jest woda. Dwa majowe weekendy, kilkanaście wyselekcjonowanych obiektów, w tym miejsca nieznane lub na co dzień niedostępne, interesujące historie i tradycje na wyciągnięcie ręki – tak w skrócie można opisać jedno z największych cyklicznych wydarzeń promujących bogactwo kulturowe Małopolski, czyli Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

W każdy z weekendów zostaną zaprezentowane inne zabytki: po dwa obiekty w Krakowie i trzy na trasie w Małopolsce. 21 i 22 maja zapraszamy m.in. na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego, Czernej i Zatora.

Załączniki:
Pobierz plik (XVIII_MDDK_plakaty_płn-zach.jpg)Plakat promujący wydarzenie227 kB160 Pobieranie
Pobierz plik (XVIII-MDDK_Kaplica-i-osada.pdf)Kaplica i osada196 kB84 Pobieranie
Pobierz plik (XVIII-MDDK_trasa-płn-zach.pdf)Trasa północno-zachodnia171 kB111 Pobieranie

11

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

85

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u