ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Kategoria:
.

Informujemy, że do ogłoszonych Naborów nr 5-13/2018 - Powierzenie grantów, publikujemy MATERIAŁ POMOCNICZY, który krok po kroku wyjaśnia jak uzupełnić wniosek. Zawiera również podstawowe informacja dotyczące procedury wyboru wniosków.

Dodatkowo, wychodząc na przeciw potencjalnym Grantobiorcom, przygotowaliśmy dla nich formularz Wniosku o powierzenie grantu w wersji excel. Wersja wniosku z pewnością usprawni uzupełnienie sekcji VI. Plan rzeczowo-finansowy zadania. Jeżeli Wnioskodawca uzupełni tabelę w pkt. 1. i pkt 5. Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania, oraz określi w sekcji III. Formę prawną Grantobiorcy, to pkt. 2. Limit środków dostępnych dla Grantobiorcy zostanie wyliczony automatycznie, a uzupełnić będzie trzeba tylko poz. 2.10 i ewentualnie 2.11.

Obowiązującą wersją wniosku jest zarówno ta opublikowana w dniu ogłoszenia (wersja word) oraz ta opublikowana w dniu dzisiejszym (wersja excel).

Załączniki:
Pobierz plik (MATERIAŁ POMOCNICZY - GRANTY.pdf)Materiał pomocniczy363 kB98 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek o powierzenie grantu - v17-1.xlsx)Wniosek o powierzenie grantu - excel113 kB100 Pobieranie
Kategoria:
.

Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina oceniającej wnioski w ramach naboru 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej i 4/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 31 stycznia 2018 roku (środa), o godz. 16:30 w siedzibie Biura LGD (Skała, ul. Szkolna 4).

.

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 zamknięto przyjmowanie wniosków do Naboru nr 4/2018 – Podejmowanie działalności gospodarczej (Premia).

W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 wniosków.

Wnioski będą podlegać ocenie, której dokona Rada LGD „Jurajska Kraina”. O dalszych terminach i wynikach oceny poinformujemy na n/n stronie. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego naboru dostępne są w zakładce (panel boczny) Podejmowanie działalności gospodarczej 2014-2020 > Nabór 4/2018

.

Informujemy, że z dniem 10 stycznia 2018 roku o godz. 15:00 zamknięto przyjmowanie wniosków do Naboru nr 3/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 8 wniosków.

Wnioski będą podlegać ocenie, której dokona Rada LGD „Jurajska Kraina”. O dalszych terminach i wynikach oceny poinformujemy na n/n stronie. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego naboru dostępne są w zakładce (panel boczny) Rozwijanie działalności gospodarczej 2014-2020 > Nabór 3/2018

Kategoria:
.

W związku z ogłoszonymi planowanymi naborami na POWIERZENIE GRANTU, Lokalna Grupa Działania informuje, iż odbędą się spotkania konsultacyjno - informacyjne dotyczące naborów 5-13/2018 w poszczególnych gminach członkowskich:

09/01/2018, godz. 15:00 - gmina Słomniki
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Słomniki)

10/01/2018, godz. 15:00 - gmina Sułoszowa
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sułoszowa)

11/01/2018, godz. 16:00 - gmina Iwanowice
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Iwanowice)

15/01/2018, godz. 15:00 - gmina Skała
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała)

16/01/2018, godz. 17:00 - gmina Jerzmanowice-Przeginia
(sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia).

Kategoria:
.

W związku z trwającymi naborami: 3/2018 - Rozwijanie działalności gospodarczej, 4/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 5-13/2018 - Powierzenie grantu, Biuro LGD "Jurajska Kraina" przedstawia uwagi usprawniające złożenie wniosku:

  1. Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać "-"/ "nie dotyczy", a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość "0,00".
  2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
  3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z ogłoszeniem (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej, w przypadku operacji: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej dodatkowo biznesplan i tabele finansowe).
  4. Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
  5. Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku dotyczącej wykazu załączników. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
  6. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

10

lat istnienia

92

zrealizowane operacje

82

zorganizowanych wydarzeń

100%

zadowolenia

stat4u