ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Wyniki naborów - Operacje inne nr 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021

.

trophy 153395 1280Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021 na działanie z zakresu tzw. Operacji innych.

przeprowadzonych w terminie od 7 do 26 stycznia 2021 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W wyznaczonym terminie wpłynęła następująca ilość wniosków:

Nabór 3/2021 - Miejsca aktywnego wypoczynku - 1 wniosek
Nabór 4/2021 - Utworzenie Informacji Turystycznej -  1 wniosek
Nabór 5/2021 - Obiekty rekreacyjne - 5 wniosków
Nabór 6/2021 - Place zabaw -  2 wnioski

Rada LGD na XXIX. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 roku, wznowionym w dniach 18.  oraz 26 lutego 2021 roku dokonała oceny wniosków i wybrała operacje do finansowania.
Lista wniosków wybranych do finansowania do pobrania poniżej.

Do pobrania:

Nabór 3/2021 - Miejsca aktywnego wypoczynku

Nabór 4/2021 - Utworzenie Informacji Turystycznej 

Nabór 5/2021 - Obiekty rekreacyjne

Nabór 6/2021 - Place zabaw

Kategoria: