ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

LGD „Jurajska Kraina” nagrodzona za aktywność

.

GJ170419_024.jpg17 kwietnia Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka spotkał się z małopolskimi Lokalnymi Grupami Działania. Podczas spotkania trzynaście Lokalnych Grup – w tym JURAJSKA KRAINA - otrzymało oficjalne zawiadomienia o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju. Dzięki aktywności wykazanej przez 13 spośród 32 małopolskich LGD i osiągnięciu przez nie wymaganych poziomów realizacji wCopy of Kopia 200skaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, Małopolska może zyskać dodatkowe 9,5 mln zł na wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach.

LGD „Jurajska Kraina” będzie ubiegać się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, tj.:

🔸 podejmowanie działalności gospodarczej,
🔸 tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
🔸 rozwijanie działalności gospodarczej (w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie),
🔸 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR,
🔸 rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych.

Pełna relacja z wydarzenia:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/nowe-mozliwosci-tworzenia-miejsc-pracy-dzieki-lgd

Kategoria: