ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji LSR

.

2019konsultacjelsr

W związku z koniecznością dokonania aktualizacji LSR w zakresie drobnych przesunięć budżetowych w ramach poszczególnych pozycji kosztowych Planu działania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Jurajska Kraina wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji. [załączniki]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina zaprasza wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów, samorządowców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia OSP, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich) do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w zakresie:

  1. Zmiana wielkości budżetu na realizację projektów współpracy.

Zakres zmian:

  • Zwiększenie budżetu z 2 % do 10 % środków przewidzianych do realizacji LSR. W konsekwencji zmiany zostaną wprowadzone w częściach dotyczących budżetu i planu działania.
  • Uzupełnienie zapisów dot. Projektów współpracy poprzez dopisanie nowego projektu współpracy w obszarze infrastruktury tras rowerowych

Uzasadnienie:

Zmiana wynika z możliwości zwiększenia środków na realizację zadań związanych z projektami współpracy.

  1. Przesunięcia środków w ramach Przedsięwzięcia nr 1.1.1 Przedsiębiorczość w Jurajskiej Krainie

Zakres zmian

  • Rezygnacja z realizacji zadania Budowa centrum przetwórstwa lokalnego i przesunięcie tych środków na działania związane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa oraz rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
  • Zwiększenie budżetów na tych działaniach i zaplanowanie realizacji tych zadań w III kamieniu milowym
  1. Uaktualnienie planu działania

Zakres zmian:

  • Uaktualnieniu pozycji budżetowych i dokonania przesunięć w ramach przedsięwzięć nr 2.1.1 - Infrastruktura społeczna, turystyczna, rekreacyjna i przestrzeń publiczna w Jurajskiej Krainie, nr 2.2.1 - Tworzenie i promocja atrakcji turystycznych i rekreacyjnych Jurajskiej Krainy, nr 2.2.3 - Tradycje i Produkty Lokalne Jurajskiej Krainy oraz 2.4.1 -  Modernizacja, kultywowanie i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego

Uzasadnienie:

Konieczność uaktualnienia wynika z faktu, że część zadań została wykonana, a powstałe oszczędności należy przesunąć do obszarów, gdzie wskaźniki nie zostały jeszcze zrealizowane.

Załączniki:

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (dokument aktualny )

- Formularz do zgłaszania uwag

Załączniki:
Pobierz plik (LSR_Jurajska_Kraina_28-05-2019.pdf)LSR_Jurajska_Kraina_28-05-2019.pdf1685 kB428 Pobieranie
Pobierz plik (formularz uwag - aktualizacja LSR..docx)formularz uwag - aktualizacja LSR..docx86 kB216 Pobieranie
Kategoria: