ul. Szkolna 4,
32-043 Skała

+48 12 380 10 61
biuro@jurajskakraina.pl

Aktualizacja procedur i kryteriów wyboru

.

Informujemy, że w dniu 21 października 2017 roku, podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina", zostały zatwierdzone zmiany w procedurach oraz kartach ocen według lokalnych i premiujących kryteriów dla działań dotyczących premii (podejmowania), rozwijania działalnosci gospodarczej/ inkubatora, operacji innych oraz grantów. Zaktualizowane dokumenty dostępne są w zakładce PROW 2014-2020 (panel boczny lewy) > Kryteria wyboru operacji. Jednocześnie informujemy, że obowiązujące formularze wniosków i biznesplanu  (wersja 3z) dostępne są w zakładce PROW 2014-2020 (panel boczny lewy) > Dokumenty do pobrania.

Kategoria:
stat4u